KHU NHÀ Ở THÔNG MINH

Chủ Đầu TưCông ty TNHH Nhà thông minh

TừViệt Nam

Vị TríBùi Văn Ba, Q7, TP.HCM

Diện Tích Đất1,245.3 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng4,424.8 m2

Số Tầng5T

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCKhác

Tình TrạngHoàn thành