GIẤY PHÉP KINH DOANH

Giấy Chứng Nhận Năng Lực Công Ty Về QLDA & TVGS: Cấp I

Giấy Chứng Nhận Năng Lực Công Ty Về Thiết Kế & Thẩm Tra công trình dân dụng và nhà công nghiệp: Cấp I

Giấy chứng nhận năng lực công ty về hạ tầng kỹ thuật: Cấp II

Giấy chứng nhận năng lực công ty về Quy Hoạch:
Cấp II

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy