GIẤY PHÉP KINH DOANH

Giấy chứng nhận năng lực công ty về QLDA & TVGS: Cấp I

Giấy chứng nhận năng lực công ty về thiết kế & Thẩm tra: Cấp I