Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng S&K Thiết kế – Quản lý dự án – Tư vấn pháp lý dự án – Quản lý thi công