CHUNG CƯ GREEN

Chủ Đầu TưCông ty Cổ Phần Thương Mại Greenka

TừViệt Nam

Vị TríAn Phú Đông, Quận 12, TP.HCM

Diện Tích Đất10,052.1 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng51,961.92 m2

Số Tầng16 F & 2B

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCN/A

Tình TrạngThiết kế ý tưởng