CHUNG CƯ LEGENDARY PARKVIEW

Chủ Đầu TưCÔNG TY CỔ PHẦN PTĐT PHÚC ĐẠT CONNECT 3

TừViệt Nam

Vị TríBình Dương

Diện Tích Đất6.921.0 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng75.541,4 m2

Số Tầng32T & 2H

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

Tình TrạngÝ tưởng

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K