CHUNG CƯ YOUTH

Chủ Đầu TưCông ty TNHH Minh Hưng

TừViệt Nam

Vị TríTôn Nhọc Vân, Thủ Đức, HCM

Diện Tích Đất8,031 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng47,621.8 m2

Số Tầng25F and 2B

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcKhác

Kết CấuKhác

H.T Cơ ĐiệnKhác

Dự ToánKhác

QLDA / QLTCKhác

Tình TrạngThiết kế thi công