Dự án

Chung cư - Căn hộ dịch vụ

Các dự án về Căn hộ Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng S&K | Thiết kế – Quản lý dự án – Tư vấn pháp lý dự án – Quản lý thi công đã thực hiện

Xem thêm

Khách sạn - Văn phòng - Trung tâm thương mại

Các dự án về Văn phòng, Khách sạn và thương mại Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng S&K | Thiết kế – Quản lý dự án – Tư vấn pháp lý dự án – Quản lý thi công đã thực hiện

Xem thêm

Trường học - Bệnh viện

Các dự án về Bệnh viện Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng S&K | Thiết kế – Quản lý dự án – Tư vấn pháp lý dự án – Quản lý thi công đã thực hiện

Xem thêm