CHUNG CƯ THUẬN AN

Chủ Đầu TưCông ty Hoàng Khôi

TừViệt Nam

Vị TríThuận An, tỉnh Bình Dương

Diện Tích Đất6.967.5 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng83.546.5 m2

Số Tầng35T & 4H

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

Tình TrạngConcept