KHU PHỨC HỢP BẾN VÂN ĐỒN

Chủ Đầu TưTập Đoàn Quốc Cường Gia Lai – VP Bank

TừViệt Nam

Vị TríQuận 4, Tp.HCM

Diện Tích Đất5,780.2 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng62,361.8 m2

Số Tầng36T và 3H

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcKhác

Kết CấuKhác

H.T Cơ ĐiệnKhác

QLDA / QLTCKhác

Tình TrạngHoàn Thành