KHU CĂN HỘ DỊCH VỤ STONE

Chủ Đầu TưCông ty TNHH Dịch Vụ Chốn Về

TừViệt Nam

Vị TríPhan Liêm, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM

Diện Tích Đất736 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng3895 m2

Số Tầng6T và 2H

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngKhác

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCS&K

Hạ TầngKhác

Tình TrạngThiết kế thi công