CHUNG CƯ GIAI VIỆT GIA LAI KHỐI A

Chủ Đầu TưTập Đoàn Quốc Cường Gia Lai

TừViệt Nam

Vị TríTạ Quang Bửu, Quận 8, Tp.HCM

Diện Tích Đất42,000 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng35,791 m2

Số Tầng30T và2H

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngKhác

TK Cơ Sở

Kiến TrúcKhác

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcKhác

Kết CấuKhác

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCKhác

Hạ TầngKhác

Tình TrạngHoàn Thành