CHUNG CƯ DETESCO

Chủ Đầu TưTập Đoàn Quốc Cường Gia Lai

TừViệt Nam

Vị TríLương Đình Của, Quận 2, Tp.HCM

Diện Tích Đất4,684.5 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng41,709.6 m2

Số Tầng22T và 2H

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuKhác

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcKhác

Kết CấuKhác

H.T Cơ ĐiệnKhác

Dự ToánKhác

QLDA / QLTCKhác

Hạ TầngKhác

Tình TrạngHoàn Thành