KHU PHỨC HỢP SÀI GÒN

Chủ Đầu TưQuốc Cường Gia Lai

TừViệt Nam

Vị TríLê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM

Diện Tích Đất1,437.4 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng17,248.8 m2

Số Tầng22T và 4H

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngKhác

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuKhác

H.T Cơ ĐiệnKhác

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuKhác

H.T Cơ ĐiệnKhác

Dự ToánKhác

QLDA / QLTCKhác

Tình TrạngHoàn Thành