CHUNG CƯ VĂN PHÒNG ROXANA

Chủ Đầu TưTPC Land

TừViệt Nam

Vị TríVĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

Diện Tích Đất7,802.3 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng109,778.3 m2

Số Tầng28T và 1H

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcKhác

Kết CấuKhác

H.T Cơ ĐiệnKhác

Dự ToánKhác

QLDA / QLTCKhác

Hạ TầngKhác

Tình TrạngHoàn Thành

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Tình TrạngHoàn Thành