Giấy phép đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận năng lực công ty về PM & CS: Cấp I

Giấy chứng nhận năng lực công ty về thiết kế & Thẩm tra: Cấp I