Sơ Đồ Tổ Chức

Ban Lãnh Đạo Công Ty

Các Phòng Ban

Bộ Phận Thiết Kế Kiến Trúc

Bộ Phận Thiết Kế Kết Cấu

Bộ Phận Thiết Kế Hệ Thống Cơ Điện

Bộ Phận Kinh Doanh – Pháp Lý

Bộ Phận Hành Chính – Kế Toán

Văn Phòng Làm Việc

Đội ngũ kỹ thuật

STT Họ Và Tên Quốc Tịch Giới Tính Chuyên Môn Bằng Cấp Số Năm Kinh Nghiệm Vị Trí
1
Đinh Trần Khôi Nguyên
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thạc sĩ MBA - Kỹ sư
21
- Tổng Giám Đốc
- Giám đốc dự án
- Giám đốc kỹ thuật
2
Hoàng Thanh Hà
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ sư
31
Giám đốc dự án
3
Hồ Quốc Thắng
Việt Nam
Nam
KS Điện & Báo cháy
Thạc sĩ
14
Quản lý kỹ thuật
4
Đỗ Nam Quốc
Việt Nam
Nam
Kiến trúc công trình và Quy hoạch đô thị
Kiến Trúc Sư
16
Kiến Trúc Sư Cao Cấp
5
Vũ Đình Tứ
Việt Nam
Nam
Kiến trúc công trình và Quy hoạch đô thị
Kiến Trúc Sư
13
Kiến Trúc Sư Cao Cấp
6
Hứa Thị Tuyết Nhung
Việt Nam
Nữ
Kiến trúc công trình và Nội thất
Kiến Trúc Sư
08
Kiến Trúc Sư Cao Cấp
7
Mai Thị Thảo Ngân
Việt Nam
Nữ
Trung cấp họa viên kiến trúc
Họa viên
22
Họa viên kiến trúc cao cấp
8
Ngô Quốc Quang
Việt Nam
Nam
Trung cấp họa viên kiến trúc
Họa viên
17
Họa viên kiến trúc cao cấp
9
Lê Cao Anh Bằng
Việt Nam
Nam
Kiến trúc công trình và Quy họach đô thị
Kiến Trúc Sư
07
Họa viên kiến trúc cao cấp
10
Nguyễn Minh Mẫn
Việt Nam
Nam
Kiến trúc công trình và Quy họach đô thị
Kiến Trúc Sư
10
Kiến trúc sư cao cấp
11
Huỳnh Văn Tiến
Việt Nam
Nam
Kiến trúc công trình và Quy họach đô thị
Kiến Trúc Sư
05
Họa viên kiến trúc cao cấp
12
Nguyễn Tuấn Khải
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
15
Kỹ Sư thiết kế kết cấu cao cấp
13
Đặng Quốc Cường
Việt Nam
Nam
Kỹ thuật nhiệt – điện lạnh
Kỹ Sư
10
Kỹ sư cơ điện hệ điện lạnh cao cấp
14
Phạm Tuấn Anh
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
11
Kỹ sư thiết kế kết cấu cao cấp
15
Phùng Hoàng Anh
Việt Nam
Nữ
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
07
Kỹ sư thiết kế kết cấu trung cấp
16
Huỳnh Duy Khánh
Việt Nam
Nam
KS Điện & Báo cháy
Kỹ Sư
14
Kỹ sư cơ điện hệ điện cao cấp
17
Huỳnh Thị Nàng
Việt Nam
Nữ
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
07
Kỹ sư thiết kế kết cấu trung cấp
18
Trà Thị Bích Hạnh
Việt Nam
Nữ
KS Cấp Thoát Nước
Kỹ Sư
13
Kỹ sư cơ điện hệ cấp thoát nước cao cấp
19
Lê Duy Dương
Việt Nam
Nam
Phòng cháy chữa cháy
Kỹ Sư
09
Kỹ sư PCCC cao cấp
20
Nguyễn Hữu Huân
Việt Nam
Nam
KS Điện Lạnh & chữa cháy
Kỹ Sư
16
Kỹ sư cơ điện hệ điện lạnh cao cấp
21
Trần Văn Tùng
Việt Nam
Nam
KS Cầu đường
Kỹ Sư
24
- KS hạ tầng cao cấp
- Quản lý dự án cao cấp
22
Lê Trần Kỳ Bình
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
23
- Tư vấn giám sát trưởng xây lắp, kết cấu, hoàn thiện
- Quản lý dự án cao cấp
23
Lý Văn Hà
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
28
Tư vấn giám sát cao cấp phần xây lắp, kết cấu
24
Trần Ngọc Cường
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
10
Tư vấn giám sát cao cấp phần xây lắp, kết cấu
25
Nguyễn Hoàng Khánh Vũ
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
07
- Tư vấn giám sát trung cấp phần xây lắp, kết cấu
- Quản lý tiên lượng và hợp đồng trung cấp
26
Lê Hoàng Nguyên
Việt Nam
Nam
KS điện
Kỹ Sư
21
Tư vấn giám sát cao cấp phần cơ điện
27
Trần Ngọc Duy
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
07
Tư vấn giám sát trung cấp phần xây lắp, kết cấu
28
Ngô Thanh Lễ
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
16
Tư vấn giám sát trung cấp phần xây lắp, kết cấu
29
Phan Lê Anh Vũ
Việt Nam
Nam
KS điện
Kỹ Sư
13
Tư vấn giám sát cao cấp phần cơ điện
30
Nguyễn Văn Tuấn
Việt Nam
Nam
KS điện
Kỹ Sư
15
Tư vấn giám sát cao cấp phần cơ điện
31
Trần Trung Hưng
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
20
Quản lý dự án cao cấp
32
Đỗ Kiến Thức
Việt Nam
Nam
Kỹ sư xây dựng cầu đường
Kỹ Sư
15
Quản lý dự án cao cấp
33
Lê Minh Đức
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ Sư
10
Quản lý bộ phận Kinh doanh
34
Trình Thị Vân
Việt Nam
Nữ
KS Kinh tế xây dựng
Cứ nhân
08
- Tư vấn đấu thầu cao cấp
- Quản lý tiên lượng và hợp đồng cao cấp
- Quản lý dự án trung cấp
35
Trần Minh Hòa
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ sư
18
Tư vấn giám sát cao cấp phần xây lắp, kết cấu
36
Bùi Đình Tân
Việt Nam
Nam
Kỹ sư điện - Điện tử
Kỹ sư
18
Tư vấn giám sát cao cấp phần cơ điện
37
Phan Văn Thạch
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ sư
12
- Tư vấn giám sát cao cấp phần xây lắp, kết cấu
- Quản lý dự án trung cấp
- Quản lý tiên lượng cao cấp
38
Trần Hiếu Tuấn
Việt Nam
Nam
Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử
Kỹ sư
08
Tư vấn giám sát cao cấp cơ điện
39
Nguyễn Đăng Khoa
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ sư
05
Tư vấn giám sát trung cấp phần xây lắp, kết cấu
40
Nguyễn Văn Chương
Việt Nam
Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Kỹ sư
07
Tư vấn giám sát trung cấp phần xây lắp, kết cấu
41
Phan Thị Mộng Nga
Việt Nam
Nữ
Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế
Cử nhân
18
- Giám Đốc Kinh doanh & Nhân sự
- Phó Tổng Giám Đốc điều hành
42
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Việt Nam
Nữ
Cử nhân kinh tế
Cử nhân
15
- Kế toán trưởng
- Trợ lý Tổng Giám Đốc
- Tư vấn pháp lý dự án
43
Nguyễn Văn Hoàng
Việt Nam
Nam
Cử nhân Công nghệ thông tin
Cử nhân
15
Kỹ sư IT
44
Hoàng Minh Phúc
Việt Nam
Nam
Cao đẳng hành chính văn thư
Cử nhân cao đẳng
05
Nhân viên HCNS
45
Nguyễn Phạm Hoàng
Việt Nam
Nam
Cao đẳng hành chính văn thư
Cử nhân cao đẳng
08
Tài xế
46
Lưu Vĩnh Huyền Trân
Việt Nam
Nữ
Kinh tế xây dựng
Kỹ sư
01
Nhân viên kinh doanh
47
Trần Thị Kim Ngân
Việt Nam
Nữ
Kinh tế luật
Cử nhân
03
Nhân viên pháp lý
48
Phan Thị Thái Ngân
Việt Nam
Nữ
Kinh tế luật
Cử nhân
07
Nhân viên hành chính
49
Nguyễn Thị Thu Vân
Việt Nam
Nữ
Kinh tế xây dựng
Kỹ sư
05
Nhân viên QS