KHU DÂN CƯ PHƯỜNG 2 & 3,QUẬN 10

Chủ Đầu TưTập đoàn Hoa Lâm

TừViệt Nam

Vị TríPhường 2&3, Quận 10, TP. HCM

Diện Tích Đất5.1 ha

Diện Tích Sàn Sử Dụng456,864 m2

Số Tầng25T & 2H

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Tình TrạngHoàn thành