KHU DÂN CƯ NAM KHANG

Chủ Đầu TưCông ty TNHH Nam Khang

TừViệt Nam

Vị TríQuận 9, TP. HCM

Diện Tích Đất7.68 ha

Diện Tích Sàn Sử Dụng74,392 m2

Số Tầng4T-5T

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K