KHU DÂN CƯ SHL

Chủ Đầu TưCông ty SNI

TừViệt Nam

Vị TríSa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Diện Tích Đất8,018.41 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng10,155.8 m2

Số Tầng2T