KHU THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ QUỐC TẾ IBP

Chủ Đầu TưVina Trading

TừViệt Nam

Vị TríBiên Hòa, Đồng Nai

Diện Tích Đất100 ha

Diện Tích Sàn Sử Dụng1,073,964 m2

Số Tầng9T

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Tình TrạngHoàn thành