KHU DÂN CƯ SÀI GÒN CHỢ LỚN

Chủ Đầu TưCông ty TNHH Nhà Việt

TừViệt Nam

Vị TríPhạm Thế Hiển, Q8, TP.HCM

Diện Tích Đất5.1 ha

Số Tầng3T

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Tình TrạngHoàn thành