GIA PHU RESIDENTIAL AREA

Chủ Đầu TưGamuda Land

TừViệt Nam

Vị TríBình Chánh, HCM City

Diện Tích Đất50,482.7 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng70,833.9 m2

Số Tầng3T - 4T