R5C SHOP HOUSE

Chủ Đầu TưSetia

TừMalaysia

Vị TríTỉnh Bình Dương

Diện Tích Sàn Sử Dụng44,070.61 m2

Số Tầng3T

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Hạ TầngS&K

Tình TrạngHoàn thành