KHU DU LỊCH SINH THÁI PHÚC TÙNG ANH

Chủ Đầu TưCông ty TNHH Phúc Tùng Anh

TừViệt Nam

Vị TríTP. Hội An

Diện Tích Đất10 ha

Diện Tích Sàn Sử Dụng17,570 m2

Số Tầng3T

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Hạ TầngS&K

Tình TrạngQH 1/500