KHU DÂN CƯ SUỐI TIÊN

Chủ Đầu TưCông ty Đất Xanh Miền Nam

TừViệt Nam

Vị TríSuối Tiên, Q9, TP.HCM

Diện Tích Đất8.55 ha

Số Tầng2T

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Tình TrạngHoàn thành