KHU DÂN CƯ ĐẢO TUẦN CHÂU

Chủ Đầu TưÂu Lạc Tuần Châu

TừViệt Nam

Vị TríĐảo Tuần Châu, Hạ Long

Diện Tích Đất25 ha

Diện Tích Sàn Sử Dụng418,253 m2

Số Tầng6T

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

Tình TrạngHoàn thành