Lễ Khởi công Công trình KN Paradise Cam Ranh

Author: quantriweb1 December, 2021

Dự án: KN Paradise Cam Ranh

Địa điểm: Bãi Dài, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Ban QLDA: Công ty TNHH KN Cam Ranh

Đơn vị QLTC & TVGS: Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng S&K

Nhà thầu Thi công: Công ty TNHH Xây dựng Bình Định