Khóa đào tạo về Thiết kế & Xây dựng công trình xanh (LEED)

Author: quantriweb13 February, 2023

Khóa đào tạo về Thiết kế & Xây dựng công trình xanh cho Đội ngũ nhân viên S&K gồm Đơn vị thiết kế và Quản lý dự án – Quản lý thi công