Lễ Khởi Công Dự Án Nhà Ở Kết Hợp Văn Phòng 28PDG

Author: quantriweb24 November, 2023

Dự án: Nhà ở kết hợp Văn phòng

Địa Điểm: 28 Phan Đình Giót, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Đơn vị QLDA & TVGS: Công ty Cổ Phần Thiết kế Xây dựng S&K

Đơn vị tổng thầu: Công ty Cổ Phần Xây dựng An Phú Gia

 

Chuyên mục: Tin tức