VĂN PHÒNG MAI THỊ LỰU

Chủ Đầu TưMr. Phuoc

TừViệt Nam

Vị TríQuận 1, TP. HCM

Diện Tích Đất431,9 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng2.898,4 m2

Số Tầng12T & 2H

Q.H 1/500Orther

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Tình TrạngThiết kế cơ sở