KHÁCH SẠN DTC BOUTIQUE

Chủ Đầu TưCông ty Đức Trung

TừViệt Nam

Vị TríDương Tơ, Đảo Phú Quốc

Diện Tích Đất1,938 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng6,749.2 m2

Số Tầng9T & 1H

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

Tình TrạngHoàn thành