VĂN PHÒNG Ý MỸ

Chủ Đầu TưCông ty TNHH Ý Mỹ

TừViệt Nam

Vị TríKCN Nhớ Trạch, Đồng Nai

Diện Tích Đất880 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng2,000 m2

Số Tầng3T

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

Tình TrạngHoàn thành