VĂN PHÒNG HD BANK

Chủ Đầu TưHD Bank

TừViệt Nam

Vị TríHigh Tech Zone, Q9, HCMC

Diện Tích Đất10,000 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng29,969 m2

Số Tầng12T & 1H

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngKhác

TK Cơ Sở

Kiến TrúcKhác

Kết CấuKhác

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcKhác

Kết CấuKhác

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

Tình TrạngHoàn thành