THÁP VĂN HÓA ĐA NĂNG SCPC

Chủ Đầu TưSCPC

TừViệt Nam

Vị Trí30-32 Yersin, Q1, TP. HCM

Diện Tích Đất734.6 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng9,206 m2

Số Tầng14t & 2H

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngKhác

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCKhác

Tình TrạngHoàn thành