URC PLANT

Chủ Đầu TưCông ty URC

TừPhilippines

Vị TríKCN VSIP 2, Tỉnh Bình Dương

Diện Tích Đất5.93 ha

Diện Tích Sàn Sử Dụng23,837 m2

Số Tầng7T

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Tình TrạngHoàn thành