KHO MIDAS VIỆT NAM

Chủ Đầu TưMidas Việt Nam

TừKorea

Vị TríKCN Long Thành

Diện Tích Đất3,025 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng3,025 m2

Số Tầng1T

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCS&K

Tình TrạngHoàn thành