TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI CỦA IBP

Chủ Đầu TưVina Trading

TừViệt Nam

Vị TríBiên Hòa, Đồng Nai

Diện Tích Đất30 ha

Diện Tích Sàn Sử Dụng174,473 m2

Số Tầng2T

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Tình TrạngHoàn thành