VGI WORKSHOP

Chủ Đầu TưCông ty TNHH VGI

TừJapan - UK

Vị TríTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Diện Tích Đất500 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng500 m2

Số Tầng2T

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCS&K

Tình TrạngHoàn thành