TRUNG TÂM THỰC PHẨM QUYNH

Chủ Đầu TưVương Quỳnh

TừViệt Nam

Vị TríQuận 1, TP. HCM

Diện Tích Đất358 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng1,643.7 m2

Số Tầng6T & 1H

TK Ý TưởngS&K

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Tình TrạngHoàn thành