BIỆT THỰ NHÀ BÈ

Chủ Đầu TưChị Ngọc

TừViệt Nam

Vị TríNhà Bè, TP. HCM

Diện Tích Đất100m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng445 m2

Số Tầng4T

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCS&K

Tình TrạngHoàn thành