VĂN PHÒNG NGUYỄN HỮU CẢNH

Chủ Đầu TưQH PLUS

TừViệt Nam

Vị TríQuận Bình Thạnh, TP. HCM

Diện Tích Đất672 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng1964.5 m2

Số Tầng7T & 1H

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

Tình TrạngThiết kế cơ sở