VĂN PHÒNG LONG THÀNH & SIÊU THỊ

Chủ Đầu TưVina Trading

TừViệt Nam

Vị TríLong Thành

Diện Tích Đất1,288 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng9,016 m2

Số Tầng6T & 1H

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCKhác

Tình TrạngHoàn thành