TRƯỜNG HỌC BÔNG SAO

Chủ Đầu TưỦy ban Nhân Dân Quận 8

TừViệt Nam

Vị TríQuận 8, TP. HCM

Diện Tích Đất10,967 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng7,488.14 m2

Số Tầng3T

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

Tình TrạngHoàn thành