PHÒNG KHÁM NHA KHOA CẨM TÚ

Chủ Đầu TưDr. Cam Van

TừViệt Nam

Vị TríTrần Hưng Đạo, Q1, TP. HCM

Diện Tích Đất220 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng660 m2

Số Tầng3F

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

QLDA / QLTCKhác

Tình TrạngHoàn thành