KHU NGHỈ DƯỠNG SONATA

Chủ Đầu TưCông ty TNHH TCI

TừViệt Nam

Vị TríMũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận

Diện Tích Đất3.86 ha

Diện Tích Sàn Sử Dụng29,345.12 m2

Số Tầng2T-9T & 1H

Q.H 1/500S&K

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Tình TrạngHoàn thành