CÔNG VIÊN TRUNG TÂM

Chủ Đầu TưCơ quan Gò Vấp

TừViệt Nam

Vị TríQuận Gò Vấp, TP. HCM

Diện Tích Đất21.000 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng4.500 m2

Số Tầng1T

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

Tình TrạngHoàn thành