VĂN PHÒNG BÔNG SEN VÀNG

Chủ Đầu TưCông ty CP Xây dựng Sen Vàng

TừViệt Nam

Vị TríQuận Bình Thạnh, TP. HCM

Diện Tích Đất474m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng2,424.4m2

Số Tầng6T

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCS&K

Hạ TầngS&K

Tình TrạngBasic design