CHUNG CƯ TAM ĐA

Chủ Đầu TưTập Đoàn Bất Động Sản Đất Xanh

TừViệt Nam

Vị TríQuộc Lộ 13, Tp Thủ Đức, HCM

Diện Tích Đất13,400.4 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng69,378 m2

Số Tầng20T và 1H

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcKhác

Kết CấuKhác

H.T Cơ ĐiệnKhác

TK Thi Công

Kiến TrúcKhác

Kết CấuKhác

H.T Cơ ĐiệnKhác

Dự ToánKhác

QLDA / QLTCKhác

Hạ TầngKhác

Tình TrạngHoàn Thành

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Tình TrạngHoàn Thành