VINCOM CENTER A

Chủ Đầu TưVingroup

TừViệt Nam

Vị TríLê Thánh Tôn, TP. HCM

Diện Tích Đất8,586.8 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng101,281 m2

Số Tầng9T & 6H

Tình TrạngHoàn thành

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Tình TrạngHoàn thành