VENICE CẦN GIỜ

Chủ Đầu TưEximland

TừViệt Nam

Vị TríCần Giờ, TP. HCM

Diện Tích Đất49,15 ha

Diện Tích Sàn Sử Dụng157,360 m2

Số Tầng3T

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K